Политика за връщане на стока.

Политика за връщане на продукт.
Вие като наш клиент имате право да предявите рекламация или да се откажете от Вашата поръчка без да посочвате причина в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от деня на доставката на съответния продукт. 
По-долу може да откриете условията и допълнителна информация за предявяване на рекламация или отказ от поръчка. 
Чл. 1. Условия за отказ от поръчка и предявяване на рекламация
  1. При получаването на продукта Клиентът е длъжен незабавно да го прегледа и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.
  2. В случай, че са налични дефекти, нарушаване на опаковката, козметични, транспортни дефекти или установени липси в окомплектовката в присъствие на куриера или лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол като Клиентът отказва да получи пратката. 
3. В случай, че Клиентът не направи оглед на получения/те продукт/и и не предяви незабавни претенции, продуктът се смята за одобрен и потребителят губи право да претендира на по-късен етап.
  4. Клиентът има право на основание чл.50 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.
  5. Клиентът информира писмено Доставчика за решението си да се откаже от договора за продажба преди изтичането на 14-дневния срок по чл.50 от ЗЗП, посредством формата за предявяване на рекламация или отказ от поръчка.
  6. При връщане на продукта към Доставчика, транспортните разходи са за сметка на Клиента. За избягване на съмнение – при върнат продукт за сметка на Доставчика, последния си запазва правото да  удържи платените транспортни разходи от сумата която подлежи на възстановяване на Клиента. 
7. При върнат продукт към Доставчикa с опция „наложен платеж“, Доставчика няма да приеме пратката и ще я върне към Клиента за негова сметка. 
8. Адрес за връщане на продуктите: гр. Ямбол ул. Гали Поле 6
  Чл. 2. Условия за одобряване на отказа от поръчка: 
1. Необходимо е върнатите продукти да са в оригиналните им опаковки, както и с приложените към тях етикети и аксесоари, които не трябва да са скъсани и/или отстранявани, и придружаващия ги оригинален касов бон. Продуктите не трябва да имат следи от употреба или да са с нарушен търговски вид.
  2. Да не попадат от изключенията в чл. 1, т. 8. 
3. Да бъде заявена до 14 /четиринадесет/ дневен срок посредством формата за предявяване на рекламация или отказ от поръчка, считано от деня на доставка на съответния продукт. 
Чл. 3. Възстановяване на заплатената сума: 
1. В случай на отказ от поръчка, възстановяването на платената сума е в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на която върнатия продукт е преминал проверка и одобрение за изпълняване на условията по чл. 2
  2. Възстановяването на заплатената сума се извършва само и единствено по банков път, по посочена от Клиента сметка или по банковата карта от която е била заплатена поръчката. 
3. В случай че клиентът е изискал фактура на юридическо лице – Доставчика издава кредитно известие към вече издадената фактура и възстановява заплатената сума по сметка на юридическото лице.